Vlinderkeurmerk voor Isala MS-centrum

Het Isala MS-centrum in Meppel heeft donderdag 9 mei het Vlinderkeurmerk ontvangen. Neuroloog Esther Zeinstra ontving het keurmerk uit handen van Rianne Wisgerhof, directeur-bestuurder bij het Nationaal MS Fonds.

Het Vlinderkeurmerk werd uitgereikt tijdens een symposium over MS en zelfredzaamheid. Dit symposium vond plaats ter ere van de opening van het Isala MS-centrum. Dit centrum is een initiatief van Zeinstra, die al dertien jaar mensen met MS behandelt. Vol trots nam zij het Vlinderkeurmerk in ontvangst. Isala is het dertiende ziekenhuis met het keurmerk.

Vlinderkeurmerk

Ziekenhuizen die genoeg expertise over MS in huis hebben, komen in aanmerking voor het Vlinderkeurmerk. Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van dit keurmerk, is het hebben van een multidisplinair zorgteam. Om goede zorg te bieden aan mensen met MS, zijn criteria opgesteld waar ziekenhuizen aan moeten voldoen. Wanneer zij aan alle voorwaarden voldoen, krijgen de ziekenhuizen het Vlinderkeurmerk.

Alle Vlinderkeurmerken op een rij

Ben je benieuwd welke ziekenhuizen nog meer een Vlinderkeurmerk hebben?