Algemene voorwaarden – Can Do More

Voor deelname aan het programma van Can Do More gelden de volgende algemene voorwaarden:

Can Do More
  1. Deelname aan het Can Do More programma is uitsluitend mogelijk voor mensen die in Nederland wonen;
  2. De eigen bijdrage van 40 euro wordt niet vergoed en is voor eigen rekening van de deelnemer.
  3. Wisselen van groep (bijvoorbeeld op een andere locatie) is niet mogelijk;
  4. Als jij je 10 dagen voor de start afmeldt voor Can Do More, wordt jouw eigen bijdrage niet geretourneerd;
  5. Wij verwachten van jou dat je alle sessies aanwezig bent, zodat je echt profijt hebt van het programma. Je mag maximaal twee sessies missen;
  6. Als je vroegtijdig met het programma stopt, krijg je de eigen bijdrage niet terug en worden de deelnamegelden van 220 euro niet door het Nationaal MS Fonds vergoed – tenzij je noodgedwongen moet stoppen met het programma. Onder noodgedwongen stoppen verstaan wij bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen, psychische problemen en/of een verhuizing naar het buitenland;
  7. Als je noodgedwongen vroegtijdig stopt met het programma en aanspraak wilt maken op vergoeding/kwijtschelding van de deelnamegelden, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij het Nationaal MS Fonds. Met documenten als bewijs voor jouw reden van vroegtijdig stoppen. De bestuurder van het Nationaal MS Fonds beoordeelt deze schriftelijke aanvraag;
  8. De eigen bijdrage wordt bij vroegtijdig stoppen niet geretourneerd door het Nationaal MS Fonds;
  9. Er worden bij deelname aan het Can Do More programma geen reiskosten vergoed.