Aanmelden

Voorwaarde: als je vroegtijdig met het programma stopt worden de toegangsgelden van 250 euro niet door het Nationaal MS Fonds vergoed, dit tenzij je noodgedwongen moet stoppen met het programma. Onder noodgedwongen stoppen verstaan wij bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen, psychische problemen en/of een verhuizing naar het buitenland.

Als je noodgedwongen vroegtijdig stopt met het programma en aanspraak wilt maken op vergoeding/kwijtschelding van de toegangsgelden, dient er een schriftelijke aanvraag inclusief stukken waaruit de reden van vroegtijdig stoppen blijkt te worden ingediend bij het Nationaal MS Fonds. Deze aanvraag wordt altijd ter beoordeling voorgelegd aan de bestuurder van het Nationaal MS Fonds.

Deelname aan het Can Do More programma is uitsluitend mogelijk voor mensen die in Nederland woonachtig zijn.

Wisselen van groep (bv op een andere locatie) is niet mogelijk.