Waarom seks en MS?

MS heeft impact op het hele leven van mensen met MS, vaak ook op de intimiteit. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe groot die impact is. Dit was voor Petra Prinssen, onderzoeker en seksuoloog, reden om het onderzoek ‘Waarom seks en MS?’ te starten. Zij doet dit onderzoek samen met Dr. Sjef Jongen, neuroloog en onderzoeker, MS4RI en Dr. Ellen Deschepper, statisticus bij Afdeling Public Health Universiteit Gent, België.

Seksuoloog Petra Prinssen - seks bij MS - Nationaal MS Fonds

Het onderzoek ‘Waarom seks en MS?’ is gebaseerd op het Amerikaanse onderzoek van Meston & Buss (2007) ‘Why humans have sex?’ Voor het Nederlandse/Vlaamse onderzoek stelden de drie onderzoekers zichzelf de volgende vragen:

  1. Zijn motieven om seks te hebben anders voor mensen met MS dan voor mensen zonder MS?
  2. Wat is de fysieke en psychische impact van MS op de beleving van seksualiteit?

Inzicht in seksualiteit(sbeleving)

Het onderzoek geeft inzicht in de seksualiteit(sbeleving) van mensen met MS. Ook helpt het onderzoek om het onderwerp intimiteit bespreekbaar te maken, zowel voor behandelaars als mensen met MS en hun partners. Dat MS vaak een negatieve invloed heeft op seksualiteit, is duidelijk. Tegen welke problemen lopen mensen met MS aan en hoe kunnen zij hier het beste mee omgaan?

De onderzoekers hopen dat behandelaars seksualiteit erkennen als onderdeel van de behandeling van mensen met MS, bijvoorbeeld in een multidisciplinair team. Het is belangrijk om over intimiteit in gesprek te durven gaan en/of passende hulp te bieden.

Uitvoering van het onderzoek

In 2014 is de vragenlijst van ‘Waarom seks en MS?’ in België en Nederland online afgenomen. Het was het grootste online seks-onderzoek ooit in België. Naast de algemene promotie van het onderzoek, in met name Belgische media, zijn via het Nationaal MS Fonds, andere MS-organisaties en relevante MS-facebookpagina’s mensen met MS geworven om deel te nemen.

Door de subsidie van het Nationaal MS Fonds konden de onderzoekers de 159 deelnemers met MS matchen met 159 deelnemers uit de algemene groep (van bijna 5.000); op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en relatiestatus, om daarmee de invloed van MS beter te kunnen bepalen.

Belangrijkste bevinden van het onderzoek

De onderzoeksgegevens zijn geanalyseerd. De statistische verwerking is in het najaar van 2019 afgerond en in juni 2023 zijn de bevindingen gepubliceerd.

De vragenlijst bestond uit algemene vragen (leeftijd, geslacht, etc.), vragen over MS en de impact van MS op seksualiteit(sbeleving), vragen over redenen om seks te hebben, oftewel seksuele motivatie (YSEKS vragenlijst), vragen over hoe tevreden men is over hun seksuele activiteiten en hoe belangrijk seks voor iemand is. Het YSEKS deel bevat 140 redenen om seks te hebben. De deelnemers werd gevraagd voor elk van deze redenen aan te geven hoe vaak dit de reden was waarom ze seks hadden, om de seksuele motivatie in kaart te brengen.

De belangrijkste bevindingen:

  • Mensen met MS gaven over het algemeen minder redenen aan om seks te hebben dan mensen zonder MS;
  • Fysieke redenen om seks te hebben (zoals fysiek genot, stressvermindering en de wens nieuwe ervaringen op te doen) speelden bij mensen met MS een kleinere rol dan bij mensen zonder MS;
  • Mensen met MS vonden seks minder belangrijk dan mensen zonder MS.

Deze bevindingen zijn het resultaat van het eerste wetenschappelijk onderzoek dat de seksuele motivatie van mensen met MS vergelijkt met die van mensen zonder MS. Het vormt een eerste stap naar een groter begrip van dit onderwerp. De onderzoekers stellen dat zorgverleners mensen met MS die problemen ervaren met seks(ualiteit) beter kunnen helpen door te kijken naar (veranderingen in) hun motivatie voor seks middels de YSEKS-vragenlijst.

Het Nationaal MS Fonds heeft € 8.371,- bijgedragen aan het onderzoek.

Fotografie: Marjolein Annegarn ©