Standpunt stamceltransplantatie bij MS

Stamceltherapie (aHSCT) wordt voor een kleine, specifieke groep mensen met MS vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor deze groep is stamceltherapie voldoende bewezen effectieve zorg, oordeelt het Zorginstituut Nederland. Daarom komt deze groep sinds 12 december 2022 in aanmerking voor vergoeding van deze behandeling uit het basispakket van de zorgverzekering (besluit Zorginstituut Nederland). Het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research zijn blij met deze ontwikkeling.

Omdat het om een kleine specifieke groep mensen met MS gaat, vinden beide organisaties het belangrijk dat onderzoek naar stamceltherapie blijft doorgaan, om zo te weten te komen of stamceltherapie ook bij andere mensen met MS een effectieve behandeling kan zijn. Om deze reden investeren het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research in het RAM-MS-onderzoek; een grote internationale studie waarin stamceltherapie wordt vergeleken met hoog-effectieve MS-medicijnen (alemtuzumab, cladribine of ocrelizumab). Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat aHSCT effectiever is en voldoende veilig, dan zal dit betekenen dat men in sommige gevallen niet kiest voor de huidige hoog-effectieve MS medicatie, maar op een vroeger moment voor stamceltherapie. De bewijsvoering daarvan moet uit dit onderzoek komen. Op deze manier dragen beide organisaties bij aan het bewijs dat het noodzakelijk is om stamceltherapie in Nederland beschikbaar te maken voor die groep mensen met MS voor wie dit de beste behandeloptie is.

Het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research zijn van mening dat aHSCT vergoed zou moeten worden voor die mensen met MS waarbij aHSCT in gecontroleerde en gerandomiseerde onderzoeken bewezen effectief en veilig is en dit de beste behandeloptie blijkt te zijn.