Wil jij Can Do More trainer worden?

Het Nationaal MS Fonds biedt een programma aan voor mensen met MS en hun partner en/of mantelzorger: Can Do More. Ben jij een zorgprofessional die werkzaam is in het MS-veld? Dan kun jij als trainer onderdeel zijn van dit programma.

Trainers gezocht -Can Do More

Het programma

Can Do More is een programma voor mensen met MS en hun partner en/of mantelzorger. Het is een psychosociale aanvulling op de medische behandeling. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten en een terugkomsessie 3 maanden later. Can Do More vindt plaats in twee groepen: een groep mensen met MS en een partnergroep. Elk met een eigen trainer en meestal op dezelfde tijd. Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven voor Can Do More, of als koppel.

Can Do More maakt mensen met MS en hun partner sterker in het omgaan met MS. Deelnemers voelen zich na afloop weerbaarder en meer in control over hun eigen leven.

Can Do More is gebaseerd op het programma van PPEP4ALL, maar toegespitst op MS, aangevuld met een module over MS en cognitie. Can Do More is gericht op:

  • beter leven met MS. Mensen stimuleren om de regie over de ziekte in eigen hand te nemen door het versterken van de autonomie, vergroten van zelfredzaamheid, een positieve (Can Do)mentaliteit, een gezonde leefstijl en goede zorg;
  • vermindering van psychische/psychosociale en cognitieve problematiek en hulpbehoefte;
  • preventie door betere naleving van medische maatregelen en het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag;
  • vergroting van (arbeids)participatie.

Trainer worden?

De eerste Can Do More groepen zijn gestart of gaan starten in de regio’s Leiden, Alkmaar, Sittard-Geleen, Groningen, Emmen en digitaal.  Komend jaar willen we Can Do More in meerdere regio’s aanbieden, waaronder Utrecht en ‘s-Hertogenbosch. Daarom zijn wij op zoek naar trainers uit deze regio’s. Het Nationaal MS Fonds verzorgt samen met PPEP4ALL de 3-daagse opleiding tot gecertificeerd trainer, en de werving van de deelnemers. Daarnaast maakt het Nationaal MS Fonds het mogelijk dat de deelnemers kosteloos mee kunnen doen aan het programma.

De trainer werkt zelfstandig, in samenwerking met het Nationaal MS Fonds. Hij/zij ontvangt een vergoeding, en komt niet in dienst bij het Nationaal MS Fonds maar krijgt wel ondersteuning in de opzet en uitvoering van het programma.
Ben jij een zorgprofessional op het gebied van MS en heb je interesse? Stuur ons een mailtje via [email protected], dan praten we verder!