Klachtenprocedure

Het Nationaal MS Fonds doet er alles aan om haar relaties tevreden te houden en zo veel als mogelijk rekening te houden met hun wensen. Ondanks onze zorgvuldige manier van werken, kan het zijn dat je een klacht hebt. Als dit zo is, dan horen wij dit graag. Klachten zijn voor ons signalen om te kijken waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Logo Nationaal MS Fonds

Wat verstaan wij onder een klacht

Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een persoon, organisatie of bedrijf gericht aan het Nationaal MS Fonds, waarin een klacht wordt geuit over ons beleid of de manier waarop we ons gedragen. Wij behandelen alle klachten vertrouwelijk.

Klachtenprocedure

Je kunt een klacht indienen door:

  • een e-mail te sturen naar: [email protected];
  • een brief te sturen naar: Nationaal MS Fonds, Industrieweg 130 C, 3044 AT Rotterdam;
  • op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur te bellen naar: 010 – 591 98 39.

Afhandeling klacht

Alle klachten worden door ons geregistreerd. Wij streven er naar om klachten binnen vijf werkdagen af te handelen. Halen wij deze termijn niet, dan ontvang je van ons een voorstel over de verdere afwikkeling.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht? Dan kun je per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij onze directeur. De directeur reageert binnen 5 werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Je kunt de klacht ook indienen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling als je deze al eerder bij ons hebt ingediend.

Reclame Code Commissie

Als je het niet eens bent met een reclame-uiting van het Nationaal MS Fonds, dan kun je een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.