Wat is MS?

Wat is MS? Multiple sclerose is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen (myeline) aangevallen en beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed signalen van en naar de hersenen door. Soms gebeurt dit zelfs helemaal niet. Hierdoor kunnen plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden.

Lees meer op MS.nl

wat-is-ms

Animatie: Wat is MS?

In onderstaande animatie leggen we uit wat MS is.

Symptomen bij MS

Mensen met MS hebben geen van allen dezelfde MS-klachten. Welke klachten er ontstaan, is afhankelijk van waar de ontsteking in het centrale zenuwstelsel zit. Een aantal klachten zijn: krachtverlies, blaasklachten, tintelingen en vermoeidheid.

Het stellen van de diagnose

Als je symptomen van MS hebt, kom je vaak via jouw huisarts bij de neuroloog terecht. De neuroloog hoort de klachten aan en doet lichamelijk onderzoek. Meestal maakt hij een MRI-scan van de hersenen en ruggenmerg. Als er sprake van MS is, zijn er afwijkingen op de scan te zien. Bij twijfel is verder onderzoek nodig. Dit kan bestaan uit het afnemen van een lumbaal punctie, waarbij er met een naald vocht rond de hersenen en ruggenmerg wordt afgenomen. In het laboratorium kijkt men of er ontstekingscellen in het vocht te vinden zijn. Soms is een aanvullend bloedonderzoek nodig om andere ziektes uit te sluiten.

Vormen van MS

Er bestaan verschillende vormen van MS : relapsing remitting MS, secundair progressieve MS, primair progressieve MS en CIS. De meest mensen met MS hebben relapsing remitting MS. Deze vorm gaat gepaard met aanvallen, ook wel schubs genoemd. Periodes van aanvallen en herstel wisselen elkaar af. In sommige gevallen gaat relapsing remitting MS over in secundair progressieve MS. Er zijn geen aanvallen meer, maar de MS-klachten nemen geleidelijk toe en herstellen niet meer. Mensen met primair progressieve MS gaan geleidelijk achteruit. Soms is er sprake van CIS, clinically isolated syndrome. Er is dan één aanval geweest en de klachten lijken op MS-klachten. De arts kan geen diagnose MS stellen, omdat meer onderzoek nodig is.

Situatie in Nederland

Er zijn in Nederland 25.000 mensen met MS. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS.  De eerste symptomen laten zich meestal zien wanneer mensen tussen de 20 en 40 jaar oud zijn, het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Er bestaan medicijnen die de ziekte af remmen, maar een oplossing voor MS is er (nog) niet.

Meer lezen over MS

Symptomen bij ms

Symptomen

Vormen van MS

Vormen van MS

Behandelen van MS

Behandeling

Diagnose MS

Stamceltherapie

MS is niet erfelijk. Wel speelt erfelijkheid een rol bij MS.

Erfelijkheid