HomeOnderzoek naar MSInformatie voor onderzoekers

Informatie voor onderzoekers

Samen met artsen en bevlogen onderzoekers werken we aan innovatieve onderzoeken die de kwaliteit van leven van mensen met MS kunnen verbeteren en bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg van mensen met MS. Op deze pagina, bedoeld voor professionals, vind je meer informatie over het aanvragen van financiering voor jouw onderzoek.

Onderzoek financieel (mede) mogelijk maken

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om vooruitgang te boeken in de strijd tegen MS. Daarom maakt het Nationaal MS Fonds onderzoek financieel mogelijk. Als je werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling kun je bij het Nationaal MS Fonds financiering voor onderzoek op het gebied van MS aanvragen. Dit gebeurt door middel van subsidierondes, ook wel calls genoemd. Tijdens een call kun je jouw onderzoeksvoorstel indienen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een standaard aanvraagformulier.

Beoordelen van de voorstellen

De Wetenschappelijke Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeelt de ingediende onderzoeksvoorstellen. Deze Raad geeft op verschillende onderdelen een beoordeling:

  • Wetenschappelijk belang; de Wetenschappelijk Raad bekijkt of en waarom het onderzoek relevant is voor de wetenschap. De Raad bekijkt bijvoorbeeld of een nog onbeantwoorde wetenschappelijke vraag met het onderzoek beantwoord wordt.
  • Maatschappelijke impact; de Wetenschappelijke Raad beoordeelt of de resultaten van het onderzoek een maatschappelijke impact hebben, bijvoorbeeld door het bewerkstelligen van een verbeterde kwaliteit van leven van mensen met MS of een verbetering van de kwaliteit van MS-zorg. Wat draagt het onderzoek bij en wat voegt het toe?
  • Design; de Raad bekijkt of de opzet van het onderzoek voldoende is om antwoord te geven op de wetenschappelijke vraag. Hierbij speelt de statistische onderbouwing een belangrijke rol.
  • Inbedding; de Raad bekijkt of er een plan is om de resultaten van het onderzoek te implementeren in de dagelijkse praktijk en zorg.
  • Planning; is de tijdsplanning zowel uitdagend als realistisch?
  • Publicatieplan; wat zijn de plannen om de resultaten van het onderzoek te verspreiden onder bijvoorbeeld wetenschappers (o.a. wetenschappelijke publicaties, presentaties voor congressen)?
  • Schrijfstijl; de raad kijkt naar correctheid, begrijpelijkheid en leesbaarheid van het onderzoeksvoorstel.

Voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek gelden onze algemene subsidievoorwaarden. Ook moeten de onderzoeken voldoen aan wettelijke eisen. Zoals staat beschreven in onze algemene subsidievoorwaarden is het van belang dat de onderzoeker voortgangsrapportages aanlevert. Hiervoor dient ons standaard formulier ‘Voortgangsrapportage onderzoek’ gebruikt te worden.

Call

In 2019 heeft het Nationaal MS Fonds een subsidieronde opengesteld voor onderzoeksprojecten met als doel het verbeteren van de behandeling van mensen met MS en/of het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met MS. Deze call heeft veel onderzoeksvoorstellen opgeleverd. Hierdoor en vanwege de coronacrisis hebben we geen officiële call meer uitgeschreven. We bekijken of we eind 2020 nog een subsidieronde kunnen openstellen. Zodra daar duidelijkheid over is, communiceren we dat via deze website en onze andere communicatiekanalen.

Meer over onderzoek

Benieuwd welke onderzoeken wij in het heden en verleden gefinancierd hebben?

Alle onderzoeken bekijken