Informatie voor onderzoekers

De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Tot die tijd zijn we er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Dat doen we onder andere door het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MS. Voor de onderzoeken die we financieel mogelijk maken zijn de algemene voorwaarden subsidieverlening van toepassing.

Subsidieronde onderzoek 2023 - Nationaal MS Fonds

Elke twee jaar subsidieronde wetenschappelijk onderzoek

We zetten om het jaar een subsidieronde, ook wel call genoemd, uit om nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar MS financieel mogelijk te maken. In het voorjaar van 2023 is een subsidieronde uitgezet. Deze call is nu gesloten. Er kunnen op dit moment geen onderzoeksvoorstellen ingediend worden. We hebben voor de call van 2023 meerdere onderzoeksvoorstellen ontvangen, die beoordeeld worden door onze Wetenschappelijke Advies Raad. De eerstvolgende subsidieronde zal plaatsvinden in 2025.

Beoordelingscriteria

De onderzoeksvoorstellen die tijdig zijn ingediend en voldoen aan de genoemde randvoorwaarden worden door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het Nationaal MS Fonds beoordeeld. Er wordt gekeken naar: 

Wetenschappelijke kwaliteit

Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond, de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek. Ook wordt er gekeken naar de statistische analyse en de plannen om de resultaten te publiceren.

Relevantie en impact

Hierbij wordt gekeken waarom het onderzoek relevant is voor mensen met MS en om die reden uitgevoerd dient te worden. Naast de wetenschappelijke relevantie wordt ook de relevantie voor de doelgroep beoordeeld.  Er dient te worden omschreven wat de verwachte resultaten zijn en wat de impact hiervan is.

Haalbaarheid

Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de aanvrager(s) en het onderzoeksteam. Tevens wordt gekeken naar de planning en naar het gevraagde onderzoeksbudget.

Beoordeling- en toekenningsprocedure

  1. Het Nationaal MS Fonds controleert op de genoemde randvoorwaarden.
  2. De Wetenschappelijk Advies Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeelt de aanvraag op basis van de beoordelingscriteria.
  3. Met inachtneming van het advies van de Wetenschappelijk Advies Raad, neemt het Bestuur van het Nationaal MS Fonds een besluit over het al dan niet honoreren van een onderzoeksvoorstel.

De WAR beoordeelt alle aanvragen nauwkeurig, waarna het Bestuur van het NMSF een besluit neemt over de onderzoeken die voor honorering in aanmerking komen. In het najaar worden de indieners van onderzoeksvoorstellen hierover geïnformeerd. 

Wij vragen om in elk geval de volgende twee data vrij te houden:

  • woensdag 25 oktober 2023 
  • zondag 29 oktober 2023, de Nationale MS Dag

Bekendmaking

Op de Nationale MS Dag, 29 oktober 2023, zal tijdens een feestelijke uitreiking de toekenning van de subsidies bekend worden gemaakt. De betreffende onderzoekers worden al eerder geïnformeerd.

Vragen

Bij vragen kun je contact opnemen met Yvonne Hettema, via [email protected] of telefoon 010 – 591 98 39.