HomeOnderzoek naar MSInformatie voor onderzoekers

Informatie voor onderzoekers

De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Tot die tijd zijn we er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Dat doen we onder andere door het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MS.

Subsidieronde onderzoek 2023 - Nationaal MS Fonds

Subsidieronde wetenschappelijk onderzoek geopend

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om vooruitgang te boeken in de strijd tegen MS. Daarom kunnen onderzoekers dit jaar onderzoeksvoorstellen indienen bij het Nationaal MS Fonds. Als je werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling is het mogelijk om financiering voor onderzoek op het gebied van MS aan te vragen. Deze subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek is nu geopend. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 17 mei 2023.

Onderwerp subsidieronde

Het Nationaal MS Fonds ontvangt voor deze subsidieronde graag aanvragen voor innovatieve onderzoeken die:

 • de kwaliteit van leven van mensen met MS kunnen verbeteren;
 • de oorzaak en oplossing van MS dichterbij brengen en/of;
 • bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg van mensen met MS.

Wetenschappelijke onderzoeken die een bijdrage leveren aan één of meerdere van deze doelen kunnen worden ingediend.

Randvoorwaarden

 • de duur van het onderzoek is passend bij de beoogde doelen;
 • voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier op de website van het Nationaal MS Fonds;
 • een onderzoeker mag in deze subsidieronde maximaal één aanvraag indienen als hoofdaanvrager;
  • onderzoekers verbonden aan een ziekenhuis, een universiteit, een instelling voor hoger beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland waar onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen;
  • de hoofdaanvrager is gepromoveerd of zit tenminste in het laatste jaar van zijn/haar promotieonderzoek. Indien de hoofdaanvrager geen vaste aanstelling heeft, zal er bij de aanvraag een inbeddingsgarantie moeten worden ingediend;
 • de aanvraag is geschreven in het Engels en bevat een samenvatting in het Nederlands;
  • de aanvraag bevat ook een alinea met uitleg over het onderzoek in lekentaal in het Nederlands;
 • onderzoeken waarbij proefdieren worden gebruikt vallen buiten de scope en komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek gelden de algemene voorwaarden ‘subsidieverlening ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek’ van het Nationaal MS Fonds;
 • een aanvraag kan uiterlijk 17 mei 2023 worden ingediend;
 • de aanvraag dient compleet, volledig en ondertekend (inclusief ondertekening door het hoofd van de afdeling of indien niet passend een ander bevoegd persoon, bestuurslid van de Raad van Bestuur of Decaan) te worden ingediend via [email protected].

Beoordelingscriteria

Indien het onderzoeksvoorstel voldoet aan de genoemde randvoorwaarden zal het door de Wetenschappelijke Advies Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeeld worden. Er wordt gekeken naar:

Wetenschappelijke kwaliteit

Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond, de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek. Ook wordt er gekeken naar de statistische analyse en de plannen om de resultaten te publiceren.

Relevantie en impact

Hierbij wordt gekeken waarom het onderzoek relevant is voor mensen met MS en om die reden uitgevoerd dient te worden. Naast de wetenschappelijke relevantie wordt ook de relevantie voor de doelgroep beoordeeld.  Er dient te worden omschreven wat de verwachte resultaten zijn en wat de impact hiervan is.

Haalbaarheid

Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de aanvrager(s) en het onderzoeksteam. Tevens wordt gekeken naar de planning en naar het gevraagde onderzoeksbudget.

Beoordeling- en toekenningsprocedure

 1. Het Nationaal MS Fonds controleert op de genoemde randvoorwaarden.
 2. De Wetenschappelijk Advies Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeelt de aanvraag op basis van de beoordelingscriteria.
 3. Met inachtneming van het advies van de Wetenschappelijk Advies Raad, neemt het Bestuur van het Nationaal MS Fonds een besluit over het al dan niet honoreren van een onderzoeksvoorstel.

Bekendmaking

De toekenning van de subsidies wordt bekend gemaakt op de Nationale MS Dag, 29 oktober 2023. De betreffende onderzoekers worden al eerder geïnformeerd.

Vragen

Bij vragen kun je contact opnemen met Yvonne Hettema, via [email protected] of telefoon 010 – 591 98 39.

Onderzoeksvoorstel indienen?