HomeOnderzoek naar MSInformatie voor onderzoekers

Informatie voor onderzoekers

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst. Dat doen we op verschillende manieren. Een van die manieren is het financieren en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MS.

We weten nog niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel naar de oplossing voor MS. Maar zolang deze oplossing er nog niet is, vinden we het ook belangrijk dat de kwaliteit van leven van mensen met MS en de kwaliteit van zorg voor mensen met MS zo hoog mogelijk is.

Subsidieronde wetenschappelijk onderzoek gesloten

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om vooruitgang te boeken in de strijd tegen MS. Als je werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling kun je bij het Nationaal MS Fonds financiering voor onderzoek op het gebied van MS aanvragen. Dit gebeurt door middel van een subsidieronde, ook wel call genoemd. In het voorjaar van 2021 is er een subsidieronde uitgezet, om zo nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar MS financieel mogelijk te maken. We hebben meerdere onderzoeksvoorstellen ontvangen. Momenteel worden de ingediende onderzoeksvoorstellen beoordeeld door onze Wetenschappelijke Raad. Dit betekent dat de call gesloten is. Er kunnen geen nieuwe onderzoeksvoorstellen ingediend worden.

Beoordelingscriteria

Indien het onderzoeksvoorstel voldoet aan de genoemde randvoorwaarden zal het door de Wetenschappelijke Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeeld worden op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie op basis van onderstaande criteria:

 • Wetenschappelijk belang; de Wetenschappelijk Raad bekijkt of en waarom het onderzoek relevant is voor de wetenschap. De Wetenschappelijke Raad bekijkt bijvoorbeeld of een nog onbeantwoorde wetenschappelijke vraag met het onderzoek beantwoord wordt.
 • Maatschappelijke impact; de Wetenschappelijke Raad beoordeelt of de resultaten van het onderzoek een maatschappelijke impact hebben, bijvoorbeeld door het bewerkstelligen van een verbeterde kwaliteit van leven van mensen met MS of een verbetering van de kwaliteit van MS-zorg. Wat draagt het onderzoek bij en wat voegt het toe?
 • Design; de Wetenschappelijke Raad bekijkt of de opzet van het onderzoek voldoende is om antwoord te geven op de wetenschappelijke vraag. Hierbij speelt de statistische onderbouwing een belangrijke rol.
 • Inbedding; de Wetenschappelijke Raad bekijkt of er een plan is om de resultaten van het onderzoek te implementeren in de dagelijkse praktijk en zorg.
 • Planning; is de tijdsplanning zowel uitdagend als realistisch?
 • Publicatieplan; wat zijn de plannen om de resultaten van het onderzoek te verspreiden onder bijvoorbeeld wetenschappers (o.a. wetenschappelijke publicaties, presentaties voor congressen)?
 • Schrijfstijl; de Wetenschappelijke Raad kijkt naar correctheid, begrijpelijkheid en leesbaarheid van het onderzoeksvoorstel.

Beoordeling- en toekenningsprocedure

 1. Het Nationaal MS Fonds controleert op de genoemde randvoorwaarden.
 2. De Wetenschappelijk Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie op basis van bovenstaande beoordelingscriteria.
 3. Met inachtneming van het advies van de Wetenschappelijk Raad, neemt het Bestuur van het Nationaal MS Fonds een besluit over het al dan niet honoreren van een onderzoeksvoorstel.
 4. Voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek gelden de algemene voorwaarden subsidieverlening ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van het Nationaal MS Fonds

Tijdspad call voorjaar 2021

 • Call open: maart 2021
 • Deadline indienen subsidieaanvraag: 31 mei 2021
 • Controle op randvoorwaarden en beoordeling door de Wetenschappelijke Raad: juni t/m augustus 2021
 • Besluit toekenning subsidies: najaar 2021

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen per e-mail via onderzoek@nationaalmsfonds.nl of per telefoon met Yvonne Hettema (maandag, dinsdag, donderdag; 010 – 591 98 39).

 

Meer over onderzoek

Benieuwd welke onderzoeken wij in het heden en verleden gefinancierd hebben?

Alle onderzoeken bekijken