Missie en visie

Er zijn in Nederland 25.000 mensen met MS. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Daarbij is MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Er bestaan medicijnen die de ziekte kunnen remmen, maar een oplossing voor MS is er (nog) niet.

Onze droom: een toekomst zonder MS. Tot die tijd zijn we er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

Lees meer over de missie en visie van het Nationaal MS Fonds

Wat willen we bereiken?

Voor de komende jaren hebben we vastgelegd wat onze ambities zijn en wat we willen bereiken. Om onze doelen te bereiken werken we nauw samen met wetenschappers, specialisten, MS-verpleegkundigen, mensen met MS en hun naasten, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en allerlei andere organisaties die (kunnen) bijdragen aan een wereld zonder MS. Onderstaand nemen we je kort mee in onze doelen en thema’s.

Wil je meer weten? Lees dan ons uitgebreide meerjarenplan 2022-2026: Beleidsvisie 2022-2026

Onze doelen verdeeld in drie pijlers:

Wetenschappelijk onderzoek

Naar de oorzaak van en de oplossing voor MS en naar een betere kwaliteit van leven en zorg

Onderzoekers weten steeds meer over MS, maar nog niet waardoor MS wordt veroorzaakt en hoe het ontstaat. Als we vooruitgang willen boeken in de strijd tegen MS dan is het cruciaal dat wij investeren in innovatieve wetenschappelijke onderzoeken.

Beter leven met MS

Door de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg te bevorderen

We stimuleren mensen met MS om de regie over hun ziekte in eigen hand te nemen, zodat ze meer grip op de ziekte ervaren. We richten ons daarbij op zelfredzaamheid, een positieve (Can Do) mentaliteit, een gezonde leefstijl en we maken ons sterk voor goede zorg. Hiervoor financieren we onderzoeken en projecten, ontwikkelen we programma’s en tools.

Bewustwording

Bij mensen met MS en de samenleving

Wij willen bereiken dat mensen met MS toegang hebben tot eerlijke en actuele informatie, zodat ze in staat zijn betere keuzes te maken voor hun leven met MS en meer grip ervaren op hun ziekte. Dit doen we samen met het zorgveld, patiëntenorganisaties en andere voorlichtingsinitiatieven. Ook willen we bereiken dat de samenleving weet wat MS is en hoeveel impact MS op het leven heeft.

Thema’s

Om bovenstaande doelen te bereiken, gaan wij aan de slag met vijf thema’s.

Missie en visie - onderzoek

1. Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om vooruitgang te boeken in de strijd tegen MS. Wereldwijd en in Nederland is door de jaren heen veel kennis opgedaan over MS. Maar hoe het wordt veroorzaakt en hoe het ontstaat is nog steeds niet bekend. Daarom is er nog veel te winnen.

Nationaal MS Fonds financiert de mantelzorgtraining van Nieuw Unicum voor partners en naasten van mensen met MS

2. Betere kwaliteit van zorg

Goede MS-zorg draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. Daarom blijven we projecten financieren waarmee professionals hun kennis over MS kunnen vergroten en op maat behandelingen voor kunnen schrijven.

Missie en visie - positieve gezondheid

3. Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch wordt daar in de zorg doorgaans wel op gefocust. Er gaat veel aandacht uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die op kunnen lossen. Het Nationaal MS Fonds wil niet het accent op de ziekte leggen, maar op de mensen zelf.

Missie en visie - familie

4. MS en familie

MS heb je niet alleen. De ziekte heeft ook invloed op de partner, kinderen en andere dierbaren. Wij hebben oog voor deze mensen en bieden ondersteuning om te zorgen dat naasten van mensen met MS niet vastlopen.

Face it. MS is zenuwslopend

5. Bewustwording

In Nederland is er nog altijd te weinig bekend over de ziekte MS. Zowel onder mensen met MS, hun naasten als het brede publiek. Onwetendheid over de ziekte brengt, naast klachten en symptomen, veel andere aspecten met zich mee zoals angst, depressie, afhankelijkheid, maatschappelijke beeldvorming (stigma) en passiviteit. Dat maakt MS een maatschappelijk probleem dat de hele samenleving raakt.

“Deze ambities kunnen we alleen met elkaar bereiken. Daarom roepen we donateurs, collectanten, actievoerders en iedereen die mensen met MS een warm hart toedraagt op om in actie te komen”


– Rianne Wisgerhof-van Dijk, directeur Nationaal MS Fonds