Rol van microgliacellen in witte en grijze stof

Met dit fundamentele onderzoek willen onderzoekers begrijpen welke rol microgliacellen spelen in het ziekteproces in de witte én grijze stof in de hersenen van patiënten met MS. Microgliacellen spelen een belangrijke rol in het afweersysteem van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).

De rol van microgliacellen in een witte en grijze stof omgeving

Wat betekenen de verschillen

Bij MS ontstaan er laesies, beschadigingen, in het centraal zenuwstelsel. Deze ontstaan zowel in de witte stof als in de grijze stof van de hersenen. De huidige medicatie is er vooral op gericht om de binnentredende immuuncellen in de witte stof-laesies te beperken. Wat het effect van deze medicatie op grijze stof-laesies heeft, is nog onbekend. Daarmee wordt de aandacht verlegd naar de rol van de immuuncellen van de hersenen zelf, de microgliacellen. Er is al bekend dat microgliacellen in witte en grijze stoflaesies niet hetzelfde zijn.

Met stamceltechnologie is het nu mogelijk om in meer detail cel-cel interacties in een witte en grijze stof omgeving te onderzoeken. In deze studie wordt de hypothese onderzocht dat microgliacellen betrokken zijn bij MS pathologie, maar wellicht niet op een zelfde manier in de grijze en witte stof. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers dat er nieuwe aangrijpingspunten komen, waardoor zowel witte als grijze stof pathologie in MS kan verminderen en op die manier ziekteprogressie kan stoppen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Anne-Marie van Dam in Amsterdam UMC, in samenwerking met dr. Vivi Heine (Amsterdam UMC) en prof. dr. Bart Eggen (UMCG Groningen).

Dit onderzoek is gefinancierd uit de opbrengsten van Klimmen tegen MS en mogelijk wordt gemaakt door MoveS, Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds.

Meer lezen?

Ben je benieuwd welke onderzoeken wij financieren?