HomeOnderzoek naar MSWaarom seks en MS?

Waarom seks en MS?

MS heeft impact op het hele leven van mensen met MS, vaak ook op de intimiteit. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe groot die impact is. Dit was voor Petra Prinssen, onderzoeker en seksuoloog, reden om het onderzoek ‘Waarom seks en MS?’ te starten. Zij doet dit onderzoek samen met Dr. Sjef Jongen, neuroloog en onderzoeker, MS4RI en Dr. Ellen Deschepper, statisticus bij Afdeling Public Health Universiteit Gent, België.

Seksuoloog Petra Prinssen - seks bij MS - Nationaal MS Fonds

Het onderzoek ‘Waarom seks en MS?’ is gebaseerd op het Amerikaanse onderzoek van Meston & Buss (2007) ‘Why humans have sex?’ Voor het Nederlandse/Vlaamse onderzoek stelden de drie onderzoekers zichzelf de volgende vragen:

  1. Zijn motieven om seks te hebben anders voor mensen met MS dan voor mensen zonder MS?
  2. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen met MS?
  3. Wat is de fysieke en psychische impact van MS op de beleving van seksualiteit?

Inzicht in seksualiteit(sbeleving)

Het onderzoek geeft inzicht in de seksualiteit(sbeleving) van mensen met MS. Ook helpt het onderzoek om het onderwerp intimiteit bespreekbaar te maken, zowel voor behandelaars als mensen met MS en hun partners. Dat MS vaak een negatieve invloed heeft op seksualiteit, is duidelijk. Tegen welke problemen lopen mensen met MS aan en hoe kunnen zij hier het beste mee omgaan?

De onderzoekers hopen dat behandelaars seksualiteit erkennen als onderdeel van de behandeling van mensen met MS, bijvoorbeeld in een multidisciplinair team. Het is belangrijk om over intimiteit in gesprek te durven gaan en/of passende hulp te bieden.

Uitvoering van het onderzoek

In 2014 is de vragenlijst van ‘Waarom seks en MS?’ in België en Nederland online afgenomen. Het was het grootste online seks onderzoek ooit in België. Naast de algemene promotie van het onderzoek, in met name Belgische media, zijn via het Nationaal MS Fonds, andere MS-organisaties en relevante MS-facebookpagina’s mensen met MS geworven om deel te nemen.

Door de subsidie van het Nationaal MS Fonds hebben we de 159 deelnemers met MS kunnen matchen met 159 deelnemers uit de algemene groep (van bijna 5.000); op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, om daarmee de invloed van MS beter te kunnen bepalen.

De onderzoeksgegevens zijn geanalyseerd. De statistische verwerking is in het najaar van 2019 afgerond. De onderzoekers hopen hun bevindingen binnenkort te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.

Fotografie: Marjolein Annegarn ©