HomeOver het Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: onderzoek, voorlichting en coaching.

Wat doet het Nationaal MS Fonds?

Onderzoek

Er is geen oplossing voor MS. Daarom initiëren en financieren we wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en genezing van MS. Een wetenschappelijke raad keurt de onderzoeken vooraf goed. Kijk voor een actueel overzicht van lopende onderzoeken naar MS op de pagina Onderzoek naar MS.

Voorlichting

Het Nationaal MS Fonds heeft sinds de oprichting in 1993 een nationale functie als dé MS-expert. We vinden het belangrijk om mensen met MS en hun naasten voorlichting te geven over de ziekte. Dit doen we onder andere met onze uitgebreide brochurereeks, ons kwartaalmagazine MS Leeft, de jaarlijkse Nationale MS Dag en de videoserie ‘Nationaal MS Fonds on Tour’. Bekijk de pagina Voorlichting voor meer informatie over onze voorlichting.

Coaching

Een belangrijk deel van onze missie is het kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Dit zie je terug in onze activiteiten, waaronder de zeilweekenden en het Can Do Behandelprogramma. Bekijk de pagina Coaching voor alle initiatieven op het gebied van coaching.

We zijn heel trots op onze ambassadeurs. Ieder heeft zijn eigen motivatie en verhaal om te strijden voor een MS-vrije wereld. Wel hebben ze allemaal een overeenkomst: ze zetten zich belangeloos in voor deze strijd.

Al onze ambassadeurs