Veelgestelde vragen nalaten2024-05-28T11:08:26+02:00

Veelgestelde vragen over nalaten

We helpen u graag om uw wensen rond uw nalatenschap op een rij te zetten. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen rondom nalaten. Staat uw vraag er niet bij of wilt u liever een medewerker spreken? Bel 010 – 591 98 39. We staan u graag te woord en helpen u verder.  

Veelgestelde vragen
Wat is een testament?2024-05-08T09:11:08+02:00

Iedereen die komt te overlijden heeft een nalatenschap. Dit zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat. Dit wordt verdeeld over erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, wordt bepaald via de wet of door u zelf in een testament.  

Waarom zou ik een testament maken? 2024-05-08T09:20:30+02:00

Nadenken over de wensen rond uw nalatenschap gaat eigenlijk over het nadenken over uw leven. Wat vindt u belangrijk? Waar heeft u mooie herinneringen aan? Hoe bent u van betekenis? En hoe wilt u herinnerd worden? Met uw nalatenschap laat u iets van uzelf voortbestaan. En daarmee is het regelen van uw nalatenschap misschien wel een van de belangrijkste dingen ooit. U bepaalt zelf aan wie u – aan welke erfgenamen – wat wilt nalaten. Bijvoorbeeld aan uw vriend(in), (stief)kind, kleinkind of het Nationaal MS Fonds. Of wie u wilt onterven.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?2024-05-08T09:21:07+02:00

U heeft alleen een testament nodig als u de verdeling van uw spullen en geld anders wilt regelen dan in de wet staat. Is er geen testament dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Zonder testament gaat uw bezit automatisch naar de naaste familie.  

Hoe kan ik het Nationaal MS Fonds opnemen in mijn testament?2024-05-08T09:22:42+02:00

In uw testament legt u vast wat er met uw bezittingen en nalatenschap moet gebeuren en aan wie u wilt schenken. U kunt ook laten opschrijven dat u wilt dat bepaalde spullen naar het Nationaal MS Fonds gaan. U wijst onze stichting dan in uw testament als (mede)erfgenaam aan. U kunt overige goede doelen (of personen) tot erfgenaam benoemen.   

U kunt het Nationaal MS Fonds ook als legataris benoemen en bepaalde spullen (huis, muntenverzameling, auto, schilderij etc.), een vastgesteld geldbedrag, percentage van de nalatenschap of effectenportefeuille aan ons nalaten. Dat heet een legaat en ook dat legt u vast in uw testament. U kunt meerdere personen of goede doelen tot legataris benoemen.

Wat is een codicil?2024-05-08T09:25:34+02:00

Wilt u spullen met emotionele waarde nalaten dan kunt u die vaak aan iemand nalaten met een codicil. Een codicil is een handgeschreven document waarin u bijvoorbeeld beschrijft wat uw wensen zijn voor de begrafenis of crematie; wie een bepaald sieraad krijgt, een speciaal boek of een meubel. U moet heel nauwkeurig omschrijven om welk voorwerp of meubel het gaat. En wie het krijgt. Verzamelingen of spullen die niet tot de inboedel behoren (zoals een auto en geld) kunt u niet via een codicil nalaten. Dat kan alleen in een testament. Een codicil is alleen wettelijk geldig als u het document met de hand heeft geschreven, ondertekend en u er de datum op zet. U kunt het codicil thuis bewaren. Het nadeel is dat het dan misschien niet wordt gevonden, of te laat. Ook bestaat het gevaar dat uw codicil wordt weggemaakt door iemand die niet blij is met uw laatste wens. Uw codicil kunt u in bewaring geven bij een notaris. Laat uw erfgenamen weten dat u een codicil heeft opgesteld en welke notaris het bewaart.  

Ik ben getrouwd/heb een partner. Kunnen we samen één testament laten opmaken?  2024-05-08T09:26:08+02:00

Nee. Ieder persoon maakt een eigen testament. Een testament is namelijk een geheim document waarin alleen u bepaalt wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. Wel is het mogelijk om in beide testamenten over en weer hetzelfde op te nemen. 

Wat is vruchtgebruik?2024-05-08T09:26:53+02:00

Zaken als onroerend goed, geld of beleggingen kunt u ook nalaten onder recht van vruchtgebruik. U laat dan het eigendom aan het Nationaal MS Fonds na. Tegelijkertijd mag uw partner of mogen bijvoorbeeld uw kinderen nog een vastgestelde periode gebruik maken van nagelaten zaken. Na afloop van die periode, of bij overlijden van uw partner of kinderen, beschikt het Nationaal MS Fonds over uw nalatenschap. Op die manier laat u uw partner en/of kinderen goed verzorgd achter én helpt u mensen met MS. 

Moet een testament bij een notaris worden opgemaakt?2024-05-08T09:28:44+02:00

In Nederland is een testament alleen geldig wanneer het is opgemaakt door een notaris.

Hoe vind ik een notaris? 2024-05-08T09:31:30+02:00

Op notaris.nl vindt u een overzicht van alle notarissen in Nederland.  

Wat doet een notaris? 2024-05-28T11:21:45+02:00

De notaris overlegt met u wat u precies wilt en adviseert u over de verschillende mogelijkheden aan de hand van uw persoonlijke situatie. De notaris bereid dit samen met u voor en schrijft uw wensen nauwkeurig in juridische bepalingen in een testament op. Na het gesprek krijgt u eerst een voorlopige versie van uw testament toegestuurd en als u akkoord bent ondertekent u het testament bij de notaris. Uw testament is pas rechtsgeldig nadat de notaris deze samen met u heeft ondertekend (passeren). De notaris bewaart na het opstellen het originele testament in de kluis en u ontvangt een afschrift. Zo kan uw testament altijd gevonden worden als het nodig is. Wat er in het testament staat, blijft geheim tot uw overlijden. Met al uw vragen over nalaten, kunt u terecht bij de medewerkers van de notaristelefoon:  0900 – 346 93 93.

In deze video leggen donateurs en erflaters Hans Gerson een Jacquie Waller uit hoe het nadenken over een testament en het opmaken van een testament bij de notaris bij hen is gegaan.   

Kan ik ook online mijn testament opstellen?2024-05-28T15:54:44+02:00

U kunt ook online uw testament regelen. Bijvoorbeeld via nunotariaat.nl. U hoeft dan alleen nog maar naar de notaris voor de ondertekening. De online notarisdienst kan voor uw een afspraak maken bij een notaris bij u in de buurt voor de ondertekening. Dit is belangrijk en nookzakelijk, omdat u testament pas rechtsgeldig is, nadat de notaris deze samen met u heeft ondertekend. In oktober 2023 is er een artikel verschenen in de Geldgids van de Consumentenbond waar 4 landelijke online notarisdiensten met elkaar worden vergeleken. U kunt het artikel hier lezen.

Hoe hoog zijn de kosten voor een notaris? 2024-05-08T09:35:02+02:00

Een op maat gemaakt testament kost tijd en dus geld. De kosten voor een testament bij een notaris beginnen rond de 650 euro. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van uw wensen en situatie. U kunt vooraf bij verschillende notarissen informeren naar de kosten voor het opstellen van een testament, zodat u deze kunt vergelijken. Er zijn notarissen die een gratis adviesgesprek aanbieden. U kunt het ook regelen via een online notarisdienst zoals www.nunotariaat.nl. Dit is in heel veel gevallen honderden euro’s goedkoper en u hoeft geen contact op te nemen met een notaris.  

Wie handelt de erfenis af? Wat is een executeur?2024-05-08T09:35:40+02:00

Een executeur zorgt ervoor dat een nalatenschap goed wordt uitgevoerd. In uw testament kunt u aangeven wie uw executeur wordt. Dit is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. De executeur kan een familielid zijn of een goede vriend. Voor de persoon in kwestie is het fijn om hiervan op de hoogte te zijn en ook voor u, want dan weet u of deze persoon de taken kan en wil uitvoeren. U kunt het executeurschap ook uit laten voeren door een notaris of het Nationaal MS Fonds. Wanneer u ons als executeur in uw testament wilt benoemen, dan bespreken wij graag vooraf met u uw situatie en uw verwachtingen. Neemt u hiervoor contact op met Josien van Essen.  

Belangrijke gegevens voor de notaris en de executeur.2024-05-28T15:56:52+02:00

Officiële naam: Stichting Nationaal MS Fonds
Adres: Industrieweg 130C, 3044 AT Rotterdam
KVK-nummer: 41133967
IBAN: NL 23 RABO 0336 2728 39
RSIN: 802995184 

Bent u executeur? Een nalatenschap kunt u aanmelden via [email protected] of per post. Josien neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Speciaal voor executeurs die te maken krijgen met een goed doel als erfgenaam heeft Goede Doelen Nederland de ‘Handleiding executeurs nalatenschappen’ gemaakt. U kunt deze hier downloaden.

Wat is erfbelasting? 2024-05-08T09:37:58+02:00

Erfgenamen betalen erfbelasting. Hoeveel erfbelasting er moet worden betaald, hangt af van de relatie met de overledene. Het tarief voor erfbelasting is hoger naarmate de verwantschap met u kleiner is. Het Nationaal MS Fonds heeft de ANBI status en betaalt daardoor geen erfbelasting. Zo kunnen we ons aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor onze doelstelling. 

Tot wanneer is een testament geldig? 2024-05-08T09:39:08+02:00

Het testament is geldig tot u bij de notaris een nieuw testament opstelt. U kunt het testament dus altijd herzien, wijzigen of herroepen. Bijvoorbeeld als u nieuwe eigendommen verwerft of een andere relatie krijgt. Bij een nieuw testament vervalt het oude testament. U moet dit weer bij de notaris doen. Het is niet geldig om dit zelf te wijzigen met bijschrijvingen. Ook het verscheuren van een testament maakt het niet ongeldig. Alleen via de notaris kunt u het laten herroepen. Als u al een testament heeft en deze niet herziet, wijzigt of herroept dan blijft het huidige testament rechtsgeldig.  

Is het Nationaal MS Fonds door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI?2024-05-28T11:31:18+02:00

Ja, en vanwege die status betalen we geen erfbelasting. Wat u aan ons nalaat wordt volledig besteed aan onze droom: een oplossing voor MS.

In deze video leggen donateurs en erflaters Hans Gerson een Jacquie Waller uit waarom zij het belangrijk vinden dat het Nationaal MS Fonds een ANBI status heeft. 

ANBI_FC

Is het Nationaal MS Fonds een door het CBF erkend goed doel? 2024-05-28T11:32:45+02:00

Ja. U kunt er dus van uitgaan dat het Nationaal MS Fonds zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en onafhankelijk wordt gecontroleerd. U leest hier meer over de CBF-Erkenning

Logo_Erkend Goed Doel_fc

Wat doet het Nationaal MS Fonds met mijn nalatenschap?2024-05-28T11:13:29+02:00

MS is helaas nog niet te genezen. Onze onderzoekers blijven daarom werken aan oplossingen om een einde te maken aan MS. En de gevolgen ervan voor mensen met MS. Tot het zover is, zijn we er voor alle mensen die nu met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Als u wilt kunt u in uw testament laten vastleggen dat uw nalatenschap specifiek bedoeld is voor onderzoek. 

Ik heb het Nationaal MS Fonds al opgenomen in mijn testament2024-05-28T11:14:40+02:00

Dank u wel! Wat mooi dat u via uw testament wilt bijdragen aan een toekomst zonder MS en dit al heeft geregeld. Dit horen we graag van u. Zo kunnen we u op een gepaste manier bedanken en u op de hoogte houden van onze activiteiten. U kunt een e-mail sturen aan [email protected] om dit door te geven. 

Ga naar de bovenkant