Leefstijlinterventie voor mensen met multiple sclerose (LIMS)

Er klinken met regelmaat geluiden dat het aanpassen van de leefstijl een grote impact op MS-klachten kan hebben. Neuroloog Brigit de Jong en neuropsycholoog Ilse Nauta van het MS Centrum Amsterdam zijn in 2021 gestart met het LIMS-onderzoek (Leefstijlinterventie voor mensen met multiple sclerose). In deze studie onderzoeken zij de impact van het leefstijlprogramma ‘Leef! met MS’.

Neuroloog dr. Brigit de Jong onderzoekt welk effect leefstijlinterventie op MS heeft - Nationaal MS Fonds

Vervolg op voedingsprogramma

In samenwerking met Voeding Leeft is in 2021 het leefstijlprogramma ‘Leef! met MS’ gestart. Dit programma is een vervolg op het voedingsprogramma ‘Anders Eten bij MS’ dat in 2016 en 2017 door Stichting MS-Anders en Voeding Leeft voor mensen met MS werd verzorgd. Ruim 500 mensen met MS volgden dat programma en zij leken er baat bij te hebben: ze ervaarden minder fysieke klachten, een betere gezondheid en welzijn en een mindere mate van vermoeidheid. Naast het voedingspatroon zijn er op basis van literatuur ook aanwijzingen dat andere leefstijlfactoren, waaronder fysieke activiteit, ontspanning en een gezond slaappatroon, een positief effect hebben op de gezondheid van mensen met MS. Kortom, het beïnvloeden van leefstijlfactoren lijkt veelbelovend voor mensen met MS. Er zijn echter grotere en langere studies nodig om deze positieve effecten op het welbevinden van mensen met MS verder te onderzoeken.

Om deze redenen is het voedingsprogramma uitgebreid naar een leefstijlprogramma. Naast voeding spelen ook ontspanning, slaap en bewegen een rol. Daarnaast wordt dit programma gekoppeld aan een wetenschappelijk onderzoek.

Gegevens verzamelen in het dagelijks leven

Het leefstijlprogramma wordt aangeboden aan mensen met MS. Zij mogen vrijwillig deelnemen aan het LIMS-onderzoek. Het doel van het LIMS-onderzoek is om de impact van dit leefstijlprogramma op het dagelijks leven van mensen met MS te onderzoeken. Daarnaast brengt het onderzoek de naleving van het leefstijlprogramma in kaart.  Deelnemers vullen op gezette tijdstippen online vragenlijsten in. De vragen gaan over kwaliteit van leven, vermoeidheid, werkproductiviteit en functioneren.

In 2022 zijn twee mobiele applicaties, MS Sherpa en Neurokeys, als meetinstrument toegevoegd aan het onderzoek. Hiermee worden zogenoemde digitale biomarkers verzameld. Het bijzondere en waardevolle hiervan is dat er gegevens worden verzameld in het dagelijks leven en de omgeving van de gebruikers. Bij MS Sherpa doen deelnemers via de app twee testen op wekelijkse basis: een looptest en een cognitietest. Door het regelmatig uitvoeren van deze testen krijgen deelnemers en onderzoekers inzicht in de aanwezigheid en voortgang van symptomen van MS. Neurokeys draait na installatie op de achtergrond van de smartphone en kijkt naar de typevaardigheid. Mensen met MS zijn vaak sneller moe en dit heeft effect op de typevaardigheid.

Door erkenning voor meer mensen toegankelijk

De verwachting is dat het leefstijlprogramma de impact van MS op het dagelijks functioneren zal verlagen. Hopelijk kunnen de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek eraan bijdragen dat deze leefstijlinterventie als ‘erkende gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI) in de basisverzekering zal komen. Als dit het geval is, wordt het leefstijlprogramma voor meer mensen met MS toegankelijk.

Het onderzoek begint drie maanden voor de start van het leefstijlprogramma en loopt door tot 24 maanden na de start van het leefstijlprogramma. In totaal zullen er 8 groepen van het leefstijlprogramma worden gevolgd die op verschillende momenten starten. Eind 2024 zullen de laatste metingen plaatsvinden bij deelnemers van de groepen die het laatst zijn begonnen met het programma. Het Nationaal MS Fonds draagt € 145.957 bij aan dit onderzoek.

Deelname aan het LIMS onderzoek is gesloten maar ‘Leef! met MS’ gaat door!

Heb je interesse in het leefstijlprogramma? Kijk dan op de pagina over Leef! met MS. Hier vind je alle informatie over het programma en aanmelden.

Bijdragen aan dit mooie onderzoek?

MS is zenuwslopend. Geef en steun de strijd tegen MS.