Drs. Niels Meijns

Onderzoeker drs. Niels Meijns

Leeftijd: 31 jaar

Promovendus: MS Centrum Amsterdam

Opleiding: Master Neurowetenschappen aan de VU 

drs. Niels Meijns

“Het is mijn doel een bijdrage te leveren aan het ontrafelen van de neurodegeneratieve aanvang in MS.”

Ik ben geïnteresseerd in neurodegeneratieve aandoeningen. Met name de progressieve variant van MS heeft een neurodegeneratief karakter. Mijn doel is om samen met mijn collega’s een bijdrage te leveren aan het ontrafelen van het neurodegeneratieve karakter van MS. 

Myelineblaren 

Het onderzoek waar we nu aan werken is gericht op de relatief nieuwe hypothese dat myelineblaren in MS-breinen ten grondslag liggen aan het ontstaan van MS-laesies. We willen zo veel mogelijk te weten komen over hoe de blaren ontstaan en hoe ze te beïnvloeden zijn.  

Hersenweefsel met levende kwaliteiten 

Voor het onderzoek werken we samen met de Nederlandse hersenbank. Zij leveren ons hersenweefsel van mensen die kortgeleden zijn overleden maar waarvan het hersenweefsel nog wel levende kwaliteiten heeft. Als we het weefsel in het laboratorium hebben, kunnen we het proces van afsterven stoppen. Dit doen we in de speciaal hiervoor aangeschafte incubatiekamer die daarna ook nog helemaal aan onze wensen is aangepast. 

Met behulp van de lasermicroscoop kan ik in het kleine stukje weefsel de myeline zien en de plek waar een afwijking in de vorm van een blaar aanwezig is. In de tijd dat het weefsel geschikt blijft in de incubatiekamer, ben ik bezig om het weefstel te manipuleren. Ik kijk of ik blaren kan laten ontstaan in het weefsel en zo ja, welke processen daarbij betrokken zijn.  

Doel voor de toekomst 

We willen ook onderzoeken of we de blaren in het weefsel kunnen laten verdwijnen. Dit laatste is nog niet gelukt maar dit is wel waar we naar streven. Wanneer dit allebei gecontroleerd zou lukken, kunnen we echt uitspraken doen over hoe dit proces precies werkt. 

Het onderzoek is nog relatief jong maar ik heb nu data voldoende data verzameld om te kunnen analyseren. De toekomstige werkzaamheden hangen af van de uitkomst van de huidige experimenten. Gaan we verder met deze onderzoeksmethodes of hebben we een aanvullende methode nodig? 

Bijdragen aan dit onderzoek

Onderzoek naar MS is hard nodig. Maak vandaag nog uw gift over en steun onderzoek naar MS