Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het Nationaal MS Fonds en heeft een controlerende taak. Zo controleert deze raad financiële stukken zoals de jaarrekening en stelt hij het bestuursverslag vast.

De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder, die bestuurlijk verantwoordelijk is. De raad bestaat uit vijf mensen die hun kennis en ervaring op het gebied van financiën, MS, onderzoek, besturen of communicatie inbrengen. De leden krijgen niet betaald voor dit werk.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zelf zijn leden. Het werven van nieuwe leden doet de raad zelf. Dit gebeurt aan de hand van een profielschets. Hierbij wordt gelet op een evenwichtige samenstelling, met een goede verdeling in geslacht, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden.

De raad bestaat uit de volgende leden:

 • De heer drs. P.A.M. van Weperen (voorzitter sinds 2015)
  Geen nevenfuncties
 • De heer H.J. Blink (vicevoorzitter sinds 2015)
  Nevenfuncties:
  Voorzitter Raad van Advies van JP. Cars
  Lid Raad van Advies van Thesharinggroup NV
  Innovation and strategic advisor van Capterion
  Oprichtingspartner van Fleet Collective
 • De heer J.W.M.M. de Ronde (lid sinds 2015)
  Geen nevenfuncties
 • Mevrouw dr. M.J. Winter (lid sinds 2015)
  Geen nevenfuncties
 • De heer dr. E.L.J. Hoogervorst (lid sinds 2022)
  Nevenfuncties:
  Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  Redactieraad MedNet Neurologie