HomeRaad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het Nationaal MS Fonds en heeft een controlerende taak. Zo controleert deze raad financiële stukken zoals de jaarrekening en stelt hij het bestuursverslag vast.

De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder, die bestuurlijk verantwoordelijk is. De raad bestaat uit vijf mensen die hun kennis en ervaring op het gebied van financiën, MS, onderzoek, besturen of communicatie inbrengen. De leden krijgen niet betaald voor dit werk.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zelf zijn leden. Het werven van nieuwe leden doet de raad zelf. Dit gebeurt aan de hand van een profielschets. De Raad van Toezicht let hierbij op een evenwichtige samenstelling, met een goede verdeling in geslacht, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer drs. P.A.M. van Weperen (voorzitter sinds 2015)
  • De heer J.W.M.M. de Ronde (lid sinds 2015)
  • Mevrouw dr. M.J. Winter (lid sinds 2015)
  • De heer drs. H.M. Bos (lid sinds 2015)
  • De heer H.J. Blinck (lid sinds 2015)