Wetenschappelijke Advies Raad

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om vooruitgang te boeken in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS Fonds financiert daarom wetenschappelijke onderzoeken naar de oorzaak van MS, de oplossing voor MS en een betere kwaliteit van leven en zorg.

wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) adviseert het bestuur van het Nationaal MS Fonds over het wel of niet financieren van onderzoeken waarbij de WAR de onafhankelijkheid en kwaliteit van de onderzoeken waarborgt. De WAR bestaat uit vooraanstaande hoogleraren, specialisten en onderzoekers. De WAR-leden hebben verschillende specialisaties en hebben ruime ervaring met onderzoek.  

Dit doet de Wetenschappelijke Advies Raad

De WAR beoordeelt onderzoeksaanvragen en adviseert het bestuur van het Nationaal MS Fonds over het wel of niet financieren van deze onderzoeken. Om belangenverstrengeling te voorkomen, brengen alleen WAR-leden die geen betrokkenheid hebben bij een onderzoek en/of onderzoeksaanvraag een advies uit. 

Ze nemen een heleboel verschillende aspecten in acht, waaronder het belang voor mensen met MS, het wetenschappelijk belang en de opzet van het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van eerder uitgevoerd werk van de onderzoeker(s), het belang en de haalbaarheid van het onderzoek.

Het advies dat de WAR uitbrengt, wordt meegenomen door het bestuur van het Nationaal MS Fonds in de besluitvorming. Hierbij streeft het bestuur naar een goede balans tussen hoogstaand onderzoek naar de oorzaak van MS, de oplossing voor MS en een betere kwaliteit van leven en zorg.

Na toekenning van subsidie door het Nationaal MS Fonds geven onderzoekers regelmatig updates over de voortgang van hun onderzoek. De WAR is ook betrokken bij het inhoudelijk beoordelen van deze voortgangsrapportages en de eindverslagen en adviseert het bestuur hierover.

Samenstelling Wetenschappelijke Advies Raad

De Wetenschappelijke Advies Raad van het Nationaal MS Fonds is een multidisciplinair team van mannen en vrouwen uit verschillende regio’s en uit zowel universitaire als regionale ziekenhuizen. Prof. Dr. Hanneke Hulst is voorzitter en Prof. Dr. Saskia Le Cessie is vicevoorzitter.

Wetenschappelijke Advies Raad

De leden van de Wetenschappelijke Advies Raad van het Nationaal MS Fonds zijn (v.l.n.r.):

  • Prof. Dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en afdelingshoofd neurologie Amsterdam UMC
  • Dr. Janet de Beukelaar, neuroloog Albert Schweitzer Ziekenhuis
  • Prof. Dr. Hanneke Hulst, hoogleraar Neuropsychologie van Gezondheid en Ziekte Universiteit Leiden
  • Dr. Oliver Gerlach, neuroloog, Academisch MS Centrum Zuyd
  • Dr. Marvin van Luijn, PhD, assistant professor, afdeling Immunologie, MS centrum ErasMS, Erasmus MC
  • Prof. Dr. Vincent de Groot, revalidatiearts en afdelingshoofd revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC
  • Prof. Dr. Saskia Le Cessie, hoogleraar Statistische methoden in observationeel (klinisch) epidemiologisch onderzoek, LUMC
  • Dr. Esther Zeinstra, neuroloog, Isala Kliniek (niet op de groepsfoto)
Esther Zeinstra Neuroloog Isalaklinieken Meppel l