Algemene voorwaarden – Can Do More

Voor het programma van Can Do More gelden de volgende algemene voorwaarden:

Can Do More
  1. Als je vroegtijdig met het programma stopt, krijg je de eigen bijdrage niet terug en worden de toegangsgelden van 250 euro niet door het Nationaal MS Fonds vergoed, tenzij je noodgedwongen moet stoppen met het programma. Onder noodgedwongen stoppen verstaan wij bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen, psychische problemen en/of een verhuizing naar het buitenland;
  2. Als je noodgedwongen vroegtijdig stopt met het programma en aanspraak wilt maken op vergoeding/kwijtschelding van de toegangsgelden, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij het Nationaal MS Fonds. Met documenten als bewijs voor jouw reden van vroegtijdig stoppen. De bestuurder van het Nationaal MS Fonds beoordeelt deze schriftelijke aanvraag;
  3. Het eigen risico wordt niet vergoed door het Nationaal MS Fonds;
  4. Deelname aan het Can Do More programma is uitsluitend mogelijk voor mensen die in Nederland wonen;
  5. Wisselen van groep (bv op een andere locatie) is niet mogelijk;
  6. Als jij je 10 dagen voor de start afmeldt voor Can Do More, krijg je je eigen bijdrage niet terug.