Werkgever en MS

Welke gevolgen heeft de diagnose MS? Hoe kun je een werknemer MS helpen inzetbaar te blijven? Die vragen worden beantwoord in de gids Werknemer & MS. Je kunt de gids hier aanvragen. 

Verdere informatie voor werkgevers

MS.nl

Op MS.nl vind je onafhankelijke, betrouwbare informatie over MS.

UWV 

Hier vind je handige uitleg voor jou als werkgever over de Wet Inkomen Arbeidsongeschiktheid en de Wet Poortwachter.

  • Loonkostenvoordeel (LKV) – Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Dit geldt alleen voor werknemers die een doelgroepverklaring hebben.
  • Proefplaatsing – Twijfel je of een nieuwe medewerker het werk aankan? Bij een proefplaatsing gaat een medewerker 2 maanden aan de slag met behoud van uitkering en betaal je nog geen salaris.
  • Loondispensatie –  Heb je een nieuwe medewerker die minder werk aankan dan andere? Dan kun je loondispensatie aanvragen bij UWV. Je betaalt dan tijdelijk minder loon. Je kunt dit alleen aanvragen als de werknemer in het doelgroepenregister staat en een Wajong-uitkering of IVA-uitkering (WIA) heeft.
  • No-riskpolis – Met de no-riskpolis kun je als werkgever looncompensatie krijgen als je een werknemer met een ziekte of andere arbeidsbeperking in dienst neemt. Bekijk hier de criteria en voorwaarden. 
  • Aanpassing werkplek – Heb je extra kosten om het werk van een medewerker met MS mogelijk te maken? Dan kun je bij UWV een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek, zoals een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek.

Participatiewet 

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of beperking een baan vinden. Als werkgever heb je daarin een actieve rol. Je kunt hiervoor (financiële) ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten. 

Jobcarving 

Bij jobcarving denk je buiten de reguliere functieomschrijvingen en creëer je passend werk voor een medewerker die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld voor iemand die na een MS-terugval weer wil deelnemen aan het arbeidsproces. Dat doe je door het afsplitsen van taken of werkzaamheden van bestaande functies om die vervolgens samen te voegen tot een nieuwe, duurzame functie. Ontdek meer over jobcarving.

MS@Work studie 

Het Nationaal MS Fonds subsidieert de MS@Work studie 

Deze studie brengt in kaart welke factoren een rol spelen bij het behouden van werk en functioneren op het werk bij mensen met relapsing remitting MS. De studie is inmiddels afgerond.

MS@Work Award 

In 2022 won OLVG de MS@Work Award. 

Als Nationaal MS Fonds delen we graag de positieve verhalen van betrokken werkgevers die zich inzetten voor medewerker met MS. Met de MS@Work Award zetten we hen in het zonnetje. Medewerkers kunnen hun werkgever nomineren en hun netwerk oproepen om te stemmen. Uiteindelijk beslist een vakjury in de finaleronde welke werkgever de MS@Work Award wint. De award wordt feestelijk uitgereikt tijdens de Nationale MS Dag.