Vormen van MS

Naast de verschillende klachten die mensen met MS kunnen ervaren, bestaan er ook meerdere vormen van MS. De vier vormen zijn: clinically isolated syndrome (CIS), relapsing remitting MS (RRMS), secundair progressieve MS (SPMS) en primair progressieve MS (PPMS). Elke vorm kent een eigen ziektebeeld.

Vormen van MS

Clinically isolated syndrome

Clinically isolated syndrome (CIS) is een aanval die één keer voorkomt. De klachten lijken op MS-symptomen. De diagnose kan nog niet gesteld worden, de arts moet eerst meer onderzoek doen. Met een MRI-scan beoordeelt hij of MS zich ontwikkeld heeft, ook al zijn er geen merkbare klachten. Van alle mensen die een CIS hebben gehad, krijgt 30 tot 70 procent uiteindelijk MS. Vaak gaat het om de relapsing remitting vorm.

Relapsing remitting

Relapsing remitting MS (RRMS) is de meest voorkomende vorm van MS. Bij deze vorm wisselen periodes van aanvallen en herstel elkaar af. De aanvallen worden ook wel schubs, terugvallen of exacerbaties genoemd. Na verloop van tijd nemen deze schubs af. Bij ongeveer 65 procent van de mensen met relapsing remitting MS gaat de MS binnen 20 jaar over in secundair progressieve MS. Voor de overige 35 procent geldt dit niet. Zij krijgen minder last van aanvallen, maar blijven klachten houden. Deze nemen niet of nauwelijks in ernst toe.

Bij een deel van de mensen met relapsing remitting MS verloopt het ziektebeeld heel rustig. Dit wordt ook wel benigne MS of een milde vorm van MS genoemd. Bij deze milde vorm komen weinig aanvallen voor. Soms zit er wel tien jaar tussen twee aanvallen. Mensen met een milde vorm van MS ervaren geen ernstige uitvalsverschijnselen en herstellen vaak volledig van een schub. Ze kunnen wel restverschijnselen overhouden aan een aanval, zoals krachtsvermindering in een been, een verminderd gezichtsvermogen, vermoeidheid of blaasproblemen. Of iemand deze vorm van MS heeft, kan pas na een aantal jaar worden bepaald.

In onderstaande video van MS Zorg Nederland vind je meer informatie over relapses.

Secundair progressief

Bij de secundair progressieve vorm van MS (SPMS) blijven aanvallen weg. De klachten die mensen met de secundair progressieve vorm hebben, nemen wel toe en herstellen niet helemaal. Het is niet te voorspellen hoe snel de klachten verergeren. Het lijkt alsof deze vorm van MS met leeftijd te maken heeft. Dat weten we niet zeker, want er is nog weinig over bekend. Er wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om achteruitgang uit te stellen of zelfs te voorkomen. Mensen met MS hebben zelf deels invloed op de uitstel door gezond te leven.

Primair progressief

Bij de primair progressieve vorm van MS (PPMS) verergeren klachten geleidelijk. Er is geen sprake van aanvallen en herstel. Deze vorm van MS komt vooral voor bij mensen die op latere leeftijd de diagnose MS krijgen. De eerste klachten zijn vaak moeite met lopen door minder kracht en problemen met coördineren. Ook hebben zij vaak problemen met de blaas en darmen.