Bij een periodieke schenking is het wettelijk verplicht dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst mee ondertekent.