Gezonde Generatie

Gezondheidsfondsen roepen de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven op om de omgeving van kinderen gezonder te maken.

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat gezond leven duurder en moeilijker is dan ongezond leven. Daarnaast vindt 77% van de Nederlanders dat kinderen dagelijks veel meer ongezonde prikkels dan gezonde prikkels krijgen. De meerderheid is het erover eens dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van 22 Samenwerkende GezondheidsFondsen. Vooral kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben hierdoor minder kans op een gezond en gelukkig leven.

Je leest er meer over in onderstaand persbericht.