Leef! met MS is een online programma dat wordt gehouden in een volledig veilige setting. De basis vormt een volwaardig voedingspatroon dat past binnen de actuele richtlijn voor goede voeding van de Gezondheidsraad en is gebaseerd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van leefstijl en MS.

Op enkele punten hanteert Voeding Leeft strengere normen gebaseerd op internationale studies en richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de WHO richtlijn rondom suiker en de wetgeving van de FDA rondom transvetten (verboden sinds 2018). Alles is dus wetenschappelijk onderbouwd. Zoals gezegd: het MS Leefstijlprogramma verloopt volledig online, meedoen is dus ook coronaproof.