In je digitale collectebus zie je het bedrag dat je in totaal hebt opgehaald binnen één kalenderjaar. Ieder jaar worden alle bussen in eerste week van januari ‘geleegd’ waardoor alle bussen op 0 staan. Je donaties staan altijd direct op onze rekening en tellen mee als collecte-opbrengst voor het betreffende jaar.