Het verhaal van collecte coördinator Sander

Sander Klint is coördinator tijdens de MS Collecteweek. Wij spraken met hem over zijn motivatie om zich in te zetten voor het fonds.

Sander Klint-collecte-coördinator

“Pap, het lijkt wel of mijn rechterbeen niet meer wil doen wat ik wil. Pap, het lijkt wel of mijn been slaapt. Er zijn tintelingen die ik niet kan verklaren.” Zo is in juli 2021 het leven van Sanders’ oudste dochter in één klap veranderd. Sander melde zich aan als collectant en hoefde geen seconden na te denken toen hem gevraagd werd of hij de rol van coördinator op wilde pakken.

Onbeschrijfelijk hoe je je als ouders voelt

De dochter van Sander werd gediagnosticeerd met MS  “Op basis van de symptomen, bloedonderzoek, haar leeftijd en een MRI-scan was de diagnose MS heel snel gesteld. Het is onbeschrijfelijk hoe je je als ouders voelt. De impact voor haar maar ook voor ons als gezin is enorm. De juiste woorden vinden is lastig. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en kunnen we de huidige situatie stabiel noemen. Echter totaal niet passend bij haar 23 jarige leeftijd.

“Het Nationaal MS Fonds hielp ons om een toekomstbeeld te krijgen en, voor zover mogelijk, meer grip te krijgen op deze chronische (invaliderende) ziekte. Dit leidde ertoe dat ik me als vrijwilliger ben gaan inzetten. Ik had namelijk zelf in geen jaren een collectant langs de deur gehad namens het Nationaal MS Fonds. Daarnaast wilde ik uit deze hele vervelende situatie ook iets positiefs halen. In de afgelopen jaren merkte ik toch ook de onbekendheid van MS bij eenieder.

ziekenhuisbed

Fleur moet ieder half jaar naar het ziekenhuis voor een Ocrelizumab gift, een infuuskuur. Het is een heftig medicijn, maar het werkt.  Fleur is hierdoor stabiel!

Dat coördineren doe ik met alle plezier erbij

Nadat Sander zich had aangemeld als collectant, bleek er geen coördinator in Noordwijkerhout te zijn. “Ik hoefde geen seconde na te denken. Dat coördineren doe ik met alle plezier erbij. In eerste instantie heb ik telefonisch de vorige collecte coördinator gesproken die, na jaren inzet, aangaf blij te zijn om het stokje over te kunnen dragen. Vervolgens heb ik met de huidige collectanten en de nieuwe aanwas, afgestemd welke straten men wilde lopen. Om ervaring uit eerste hand te hebben, ben ik zelf ook gaan collecteren.

“Persoonlijk contact is erg belangrijk. Ik heb elke collectant persoonlijk de collectematerialen thuisbezorgd en na afloop weer opgehaald.  Ik kreeg positieve reacties uit eerste hand en heb eenieder kunnen bedanken. Vervolgens heb ik via Whatsapp alle collectanten laten weten wat er in zijn / haar collectebus zat en wat de totaalopbrengst binnen Noordwijkerhout was.

portetfoto Fleur

“Dit is mijn dochter Fleur”

Fleur nadat ze de keur heeft gehad

Fleur nadat ze de kuur heeft gehad
“De kuur duurt van 08.00 tot ongeveer 15:00, dit is een pittige dag. Al duurt het herstel hiervan vaak meerdere weken. Deze selfie is net na thuiskomst genomen #lekkerbleekbekkie”

De collecte onder de aandacht in ons dorp

“Mijn doel afgelopen collectejaar was om het bestaan van het Nationaal MS Fonds en de collecte in ons dorp onder de aandacht te brengen. Dat is gelukt! Via sociale media heb ik in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor de MS collecteweek en ook een oproep gedaan om collectant te worden. Het liefst had ik meer en eerder de wervingsposters ontvangen om collectanten te werven. Daarnaast heb ik, in overleg met de betrokken ondernemers, op strategische plekken vlaggen en spandoeken opgehangen.

Nieuwe collectanten

“Succesvol collectanten werven zit hem in de persoonlijke sfeer en de kracht van de herhaling. Zo was er nieuwe aanwas vanuit mijn directe omgeving. In de maand december heb ik aan de collectanten in mijn team gevraagd om in hun directe omgeving te kijken naar vrienden die wellicht in hun eigen straat willen collecteren of er een paar uur daarvoor vrij willen maken. Daarbij zijn er een aantal mensen die aangaven het langs de deuren gaan niet te zien zitten maar wel mobiel te willen collecteren. Samen hebben we in 2023 een mooie opbrengst weten te behalen. Voor de komende collecteweek zou ik graag in Noordwijkerhout minimaal vijf collectanten erbij willen hebben. Dus heb je een paar uurtjes over? Schroom dan niet om je aan te melden via de website.”