Gerandomiseerd betekent dat willekeurig (“at random”) door middel van loting wordt bepaald in welke behandelingsgroep je wordt ingedeeld (stamceltherapie of een van de tweedelijns MS-medicijnen).