Of een onderzoek tijdelijk stop wordt gezet, hangt af van het type onderzoek. Een data-onderzoek kan bijvoorbeeld gewoon doorgaan. Een onderzoek waarbij mensen betrokken zijn, zal eerder uitgesteld worden. Wel willen we benadrukken dat van uitstel geen afstel komt. Mocht een onderzoek worden uitgesteld, dan wordt dit weer voortgezet zodra de situatie dit toelaat.