Medicijn Fampyra per 1 september alsnog in basispakket

Het medicijn Fampyra wordt vanaf 1 september, onder bepaalde voorwaarden, weer vergoed. Dat heeft minister Bruins op 7 augustus laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom het vergoeden van Fampyra voor mensen met MS. Het Zorginstituut, dat de minister adviseert over de effectiviteit van medicijnen, concludeerde eerder tot twee keer toe dat Fampyra niet bewezen effectief is. Dit was tegen het zere been van een groep mensen met MS die wél baat hebben bij het middel.

Opnieuw poging tot vergoeding

In januari dit jaar is daarom opnieuw een poging gedaan om Fampyra in de basisverzekering op te nemen. Neurologen uit de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) hebben precies omschreven welke patiëntengroepen in hun ogen baat hebben bij het middel. Ook stelden zij een aantal vergoedingsvoorwaarden op. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat het medicijn alleen vergoed wordt als mensen aantoonbaar baat hebben bij de behandeling. Op basis van deze conclusies diende de NVN in mei een nieuw vergoedingsdossier in. Dat dossier is nu positief beoordeeld door het Zorginstituut. Dit betekent dat Fampyra vanaf 1 september wordt vergoed, mits de gebruikers van het middel aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor vergoeding

Om Fampyra vergoed te krijgen per 1 september, gelden voorwaarden. De gebruikers moeten minimaal 18 jaar zijn, een EDSS-score van 4-7 en een ernstig beperkt loopvermogen hebben. EDSS staat voor Expanded Disability Status Scale, een schaal van 1 tot 10 die stoornissen en beperkingen bij iemand met MS aangeeft. De overige voorwaarden zijn te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Terugbetalingsregeling

Een aantal mensen met MS heeft in de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de terugbetalingsregeling van fabrikant Biogen. Zij kregen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een deel van de kosten van het medicijn terug. Na het positieve besluit om Fampyra in de basisverzekering op te nemen, wordt ook het resterende bedrag aan de desbetreffende groep terugbetaald. Wie heeft deelgenomen aan de terugbetalingsregeling krijgt hierover op korte termijn een brief van TBR Nederland.