Stamceltherapie is een agressieve en zware behandeling. De afgelopen jaren zijn de risico’s van de behandeling aanzienlijk verminderd, doordat artsen meer kennis en ervaring hebben opgedaan, het protocol is verfijnd en men beter kan inschatten welke patiënten de behandeling goed kunnen doorstaan. Niettemin blijft het een zware behandeling met bijbehorende risico’s. De behandeling en nazorg vergen veel expertise. Stamceltherapie dient nadrukkelijk uitgevoerd te worden in centra die gespecialiseerd zijn in zowel MS als stamceltherapie. De behandeling is sinds december 2022 in Nederland alleen beschikbaar voor een zeer selecte groep mensen met MS en in onderzoeksverband.