Terugblik webinar Vaccinaties & MS

De behoefte aan specifieke informatie over vaccins en MS blijft groot. Dat bleek ook uit het vervolgwebinar Dokter Leo & Co – Vaccinaties & MS op 17 maart, georganiseerd door Better Today. De 230 deelnemers stelden live hun vragen aan neuroloog Leo Visser en arts-microbioloog Jean-Luc Murk. Veel vragen gingen over de afweging van individuele risico’s en de kans op MS gerelateerde bijwerkingen (zoals pseudoschubs).

Veiligheid en bijwerkingen

Visser en Murk benadrukten dat er nog geen onderzoeken zijn gedaan naar bijwerkingen van de nieuwe vaccins bij MS. Uit veel onderzoek naar andere niet levende vaccins (zoals de griepprik) blijkt dat er geen verhoogd risico is op relapsen. Het is aannemelijk dat dit verband er ook niet is bij coronavaccins.
Er werd uitgebreid ingegaan op koorts, een bekende bijwerking van vaccinatie. Bij koorts kunnen eerdere MS symptomen naar de voorgrond komen en verergeren. Een pseudoschub treedt vooral op tijdens koorts of een griepachtige periode. In principe is dit binnen een paar dagen over. ‘Het is belangrijk om hier bij de planning voor een vaccinatie rekening mee te houden’, was het advies. Tijdens het webinar gaf 78% van de deelnemers aan nog nooit bijwerkingen te hebben ervaren na een andere vaccinatie (tegenover 15% licht en 7% heftig).

Persoonlijke afweging

Juist maatwerk is complex in tijden van een pandemie. Het webinar ging daarom niet alleen over actuele kennis rondom vaccins, maar ook hoe je persoonlijk een weloverwogen keuze maakt met je zorgverleners. Duidelijke communicatie over je persoonlijke wensen is daarbij belangrijk. Leo Visser zei daarover: ‘Allereerst is het belangrijk om naar de risicofactoren te kijken. Ben je extra at risk? Bedenk wat de impact zal zijn als je een COVID-infectie doormaakt. Dat kan een ziekenhuisopname zijn, maar ook klachten zoals toegenomen vermoeidheid na een infectie. Bedenk daarnaast wat de risico’s zijn van vaccinatie en bespreek dit met je behandelaars. Stel vragen als je twijfelt. Is je MS met medicatie al jaren stabiel? Dat maakt de kans op een eventuele terugval bij vaccinatie klein.’

Weerstand bij vaccinatie

Tot slot ging het webinar ook in op het belang van goede weerstand, ter ondersteuning van het vaccin. Ruim 70% van de deelnemers zei aandacht te besteden aan leefstijl in coronatijd. Ter ondersteuning van de vaccinatie luidde het advies van Visser en Murk: ‘Let op je voeding, adequate beweging, stressmanagement en voldoende slaap. Goede sociale contacten zijn ook essentieel. Plan het vaccineren goed in. Neem er de tijd voor en zorg dat je van tevoren goed uitgerust bent. Als je koorts krijgt, neem dan ook je rust, eventueel ondersteund door paracetamol.’

Alle vragen en antwoorden terugzien?

Dit was het tweede webinar over Vaccinaties & MS, dat Better Today speciaal organiseerde voor de gebruikers van de Digitale Buddy. De belangrijkste vragen en antwoorden uit het webinar vind je terug in het Kenniscentrum van de Digitale Buddy. Hier vind je ook de link om het hele webinar terug te zien. Heb je de Digitale Buddy nog niet op jouw telefoon? Download ‘m dan via de website van Better Today.

Meer over MS en corona?

Bekijk ons dossier!